Information

Tinghuset, Sct. Laurentii Vej 113, 9990 Skagen - en afdeling af KYSTMUSEET
Åbningstider: onsdage 12-16, torsdage 14-18 - eller efter aftale
tlf. 9846 2624 eller 3056 1349 www.skagenlokal.dk

Torsdag den 13. juni kl. 19 i Salen på Kulturhus Kappelborg. DEN TAPRE MATROS FRA VESTERBY - og andre næsten sandfærdige skrøner. Jens Mølbak lukker op for posen - og det risikerer at blive ganske underholdende. Gratis adgang

Vil du være medlem? Henvend dig i Tinghuset eller send en mail til: skagenlokalhistoriskeforening@gmail.com.
Det koster 60 kr om året, 100 kr for par.

Bestyrelse

Formand: Villy Lykke Nielsen, Brune Banke 11
Næstformand: Karsten Gade Jensen, Neder Mosevej 50
Kasserer: Claus Bruun, Iver Christensens Vej 31
Sekretær: Hans Nielsen, Søndervej 15
Uden portefølje: Kathleen Pedersen, Gl. Landevej 19
Uden portefølje: Mogens Medegaard, Musvågevej 79
Uden portefølje: Lone Tidselbak Thomsen, Sønderklit 29

Suppleanter
Peter Marling, Munkeklit 3
Birthe Bolvinkel, Gl. Kirkesti 7 B