Nyttige links...

SKAGENSIDEN. Redigeret af Frede Svendsen. Masser af spændende billeder og nyttige oplysninger om Skagen på kryds og tværs.

SKAGENKRIG Skagen - en by i krig og fred 1939-1945. Spændende tekster og enestående illustrationer, der fortæller om Skagen under besættelsen.

LUNDHOLMS ARKIV. Manufakturhandler Jens Aage Lundholm Sørensen (1912-1994) dyrkede slægtsforskning i en menneskealder. Lokalsamlingen arvede hans righoldige arkiv, der nu er blevet digitaliseret. Rettelser og tilføjelser modtages med fornøjelse. 

DØDE I HORNS HERRED 1892-1907. Database med dødsfald indtastet efter kirkebøgerne.

KUTTERFLÅDEN. Fhv. fiskeskipper Jens Frederik Hjermitslevs database over kutterflåden fra Skagen. Med oplysninger om ejerforhold, byggeår, byggested, motorkraft og videre skæbne.

STATENS ARKIVER. Den centrale indgang til det statslige arkivvæsen for historikere og slægtsforskere

ARKIV. Arkivalier og billeder fra hele landet.

VENDSYSSEL ÅRBOG. Kulturhistorisk årsskrift, der siden 1915 er blevet udgivet af Historisk Samfund for Vendsyssel